Wstęp artykułów

 

 

55 osób

pracujących na wspólny sukces

Celem projektu jest praktyczne przygotowanie zespołu handlowców /doradców do takiej obsługi, która daje satysfakcję obu stronom, obsługującemu i klientowi oraz wypracowanie sposobu wsparcia w grupie handlowców, które pomogą uczestnikom wdrożyć nabyte umiejętności w ich realia zawodowe, a co za tym idzie zrealizować cele zespołowo. Projekt zakłada wypracowanie kryteriów oceny efektywności procesu sprzedaży przez uczestników. W jego wyniku powstanie lista celów, które handlowcy będą wykorzystywać przy ocenie realizacji zadań rozwojowych.