Wstęp artykułów

 

 

55 osób

pracujących na wspólny sukces

Głównym celem szkolenia jest trening umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb i dążeń oraz adekwatny dobór narzędzi budowania własnej motywacji oraz zarządzanie swoimi emocjami w oparciu koncepcję Inteligencji Emocjonalnej. 

Podczas warsztatu pracujemy nad tym, w jaki sposób może wpływać na motywację swoją i współpracowników. Poszukamy odpowiedzi na pytania: czym jest motywacja i od jakich czynników zależy? Jaki jest związek motywacji z postawą zaangażowania? Co robić, żeby wprowadzać się w pozytywny krąg motywacyjny, a czego unikać, żeby nie być zdemotywowanym? Co nas motywuje a co zniechęca? Jak rozpoznawać poziom demotywacji i co z tym robić? Dlaczego jedni są „łatwi” i chcą, a inni „stają okoniem” i często im się nie chce lub „szukają dziury w całym”? Jak sprawić, żeby czuć satysfakcję z pracy? Czuć się ważnym i mieć poczucie doniosłości swojej pracy? Odpowiemy też na pytanie, jak emocje wpływają na naszą motywację i w jaki sposób, zarządzając nimi możemy dbać o dobry poziom motywacji i wpływać na własną efektywność.