Wstęp artykułów

 

 

55 osób

pracujących na wspólny sukces

Proponujemy intensywne warsztaty z obsługi klienta w aspekcie reklamacji. Warsztaty oparte o realne sytuacje z życia uczestników. Istotą warsztatów byłoby doposażenie uczestników w efektywne narzędzia radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez klientów w codziennej pracy, radzeniu sobie z trudnymi klientami i profesjonalnym przyjmowaniu reklamacji.